Rufen Sie uns an (Mo-Fr 8-16:30)

Trainigshalsbänder Patpet

Nicht nur professionellen Kynologen, sondern auch Anfängern helfen elektronische Halsbänder weltweit bei Hundeerziehung. Moderne Technologien stellen schonendes, aber wirksames Mittel dar, das hilft auch ungehorsame und schwer erziehbare Hunde zu trainieren. Elektronische Halsbänder für Hunde sind manchmal ukonrrekt als elektrische Halsbänder bezeichnet. Sie können Sich aus mehr von 10 Top Marken auswählen mit einer 3-jährigen Garantie.

 

Was sind elektronische Halsbänder?

Zu den meist gekauften Modellen gehören elektronische Ferntrainer. Die ermöglichen Ihrem Hund Befehle wie "Warte" oder "Fuß" beizubringen. Gleichzeitig kann man dank den Ferntrainern Ihren Hund Unsitte abgewöhnen (z. B.: Essen vom Tisch wegnehmen, Leute anspringen, Buddeln, Kot fressen usw.). Wir empfehlen, elektronische Halsbänder vor allem nach Hunderasse und Art der Korrektur zu wählen.

In unserem e-Shop mit elektronischen Halsbändern haben wir auch andere Halsbänder für Hunde und Katzen für Sie bereit. Zu beliebten gehören auch Antibell-Halsbänder, die Ihren Hund abgewöhnen zu bellen, bzw. verhindern Bellen während Ihrer Abwesenheit. Leuchtende elektronische Halsbänder, die Sie beim Ausführen am Abend benutzen können. Halsbänder mit GPS oder Positionsgeber, die genau angeben, wo sich Ihr Hund befindet. Dies schätzen vor allem diejenigen, deren Hunde oft zulaufen. Gleichzeitig empfehlen wir auch elektronische Umzäunung für diejenigen, deren Hunde regelmäßig abgegrenzten Raum verlassen.

 

Welches Elektro- Halsband auswählen? 

Es gibt verschiedene elektronische Halsbänder. Es ist wichtig, das richtige Modell auszuwählen. Man sollte vor allem Größe des Hundes, Hunderasse, Zubehör oder verschiedene Bedienungsfunktionen berücksichtigen. Wie empfehlen elektronische Halsbänder nach Modell, Größe des Hundes, Funktionen und Art der Korrektion, Eigenschaften und Zubehör auswählen.

 

Wir helfen Ihnen mit der Auswahl       

Bei der Auswahl des passenden elektronischen Halsbandes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter: telefonisch +49 176 34 433 212, per E-mail  info@elektro-halsbander.de oder on- line im Chat in der rechten Ecke unten.

 

Probieren Sie es aus

Die Auswahl des passenden elektronischen Halsbandes ist wichtig. Jeder Hund ist verschieden und braucht etwas anderes. Deswegen haben wir für Sie ein einzigartiges Angebot! Wir helfen Ihnen mit der Auswahl des passenden elektronischen Halsbandes und Sie haben einen Monat lang Möglichkeit, es auszuprobieren! Falls Ihrem Hund oder Ihnen das Halsband nicht passt, helfen wir Ihnen mit Umtausch!

 • 1Co to vůbec je ten elektronický obojek?

  Elektronický výcvikový obojek pro psy (někdy nepřesně označován jako elektrický výcvikový obojek) je moderní výcviková pomůcka, která je zcela bezpečná a jejím správným používáním nemůžete zvířeti nijak ublížit. Elektronické výcvikové obojky si oblíbili profesionální kynologové po celém světě má své zastánce i odpůrce. Důležité je výcvikový obojek dobře vybrat a naučit se jej dobře používat. Každý nástroj se může stát nebezpečným, pokud ho nebudete používat s uvážením, rozmyslem a podle instrukcí. To samé platí i o elektronických obojcích pro psy.

 • 2Jak elektronický obojek funguje?

  Elektronický výcvikový obojek pracuje na bázi výbojů, které jsou pejskovi nepříjemné, ale nejsou pro něho nebezpečné. Každý zkušený chovatel ví, že bez napomínání nebo fyzických trestů psa vychovat nelze. Místo vytahání za kůži či plácnutí přes zadek lze využít právě elektronické obojky. Ty oceníte např. ve chvíli, kdy pes zavětří, uteče a nereaguje na volání, protože je lze ovládat i na dálku. Elektronické obojky si pořizuje stále více zodpovědných chovatelů psů, kteří vědí, že neposlušný a nevychovaný pes může způsobit řadu problémů a v neposlední řadě může způsobit újmu i sám sobě.

 • 3V čem mi elektronický obojek pomůže?

  v chůzi u nohy bez vodítka a pro spolehlivé přivolání či zastavení psa (povely „stůj“, „ke mně“, „k noze“ a „zůstaň“) odnaučení tahání na vodítku, utíkání za zvěří, jinými psy nebo lidmi

  pro přerušení nežádoucích činností psa („fuj“, „nesmíš“) - odnaučení zlozvyků při každodenním soužití s lidmi, např. braní potravy ze stolu, skákání na lidi, hrabání, žraní exkrementů, nežádoucí štěkání, vytí apod.

  preciznímu docvičení prakticky každého cviku, kdy jej pes musí vykonat   stejně přesně a spolehlivě, jako by byl na (až stovky metrů dlouhém!) vodítku přičemž je odstraněna nežádoucí závislost na šňůře, kterou pes velmi dobře pozná a přizpůsobuje jí své chování

 • 4Jsou elektronické obojky bezpečné?

  Elektronické výcvikové obojky zkoumala Ústřední komise pro ochranu zvířat, která mj. uvedla: „Tzv. elektronické obojky prošly v posledních 8–10 letech bouřlivým technickým vývojem a nemají již téměř nic společného se svými předchůdci, které používaly mnohem větší intenzitu elektrického proudu a zcela, nebo téměř zcela, postrádaly jakékoli regulační prvky. Z důvodů ochrany zvířat a sjednocení standardů byla založena Mezinárodní asociace výrobců elektronických obojků (ECMA), která se touto problematikou důkladně zabývá, a kromě vlastního výzkumu rovněž zadává studie odborným a vědeckým pracovištím. Dnešní moderní výrobky od renomovaných výrobců, sdružených v ECMA, plně respektují šetrné zacházení se zvířaty, a jejich použití v mnoha případech napomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů, které mohou být ke zvířatům mnohem méně ohleduplné.“

 • 5Kdy začít elektronický obojek používat?

  Elektronické výcvikové obojky se doporučují používat od 6 měsíců. Pozorně si přečtěte návod od výrobce. Zvolte vhodnou míru impulsu (pes by měl na impuls reagovat, na druhou stranu by neměl pro něho být příliš bolestivý – zakňučení apod.). Obojky zpravidla nabízí několik stupňů upozornění (zvukový signál, vibrace, impuls). Pes si velmi brzy uvědomí souslednost signálů, takže následně stačí jen používat zvukový, popř. vibrační signál. 

 • 6Jaké funkce obojky nabízí?

  Čím více praktických funkcí výcvikový obojek má, tím lépe se Vám pes bude ovládat. Nejdůležitějšími a zároveň nejzákladnějšími funkcemi, které by obojek měl obsahovat, jsou zvukové upozornění a elektrostatický impulz. Většina dnes prodávaných elektronických výcvikových obojků, má tyto funkce doplněny ještě vibracemi. Poměrně často jsou tyto funkce doplněny o ještě další funkce. Setkat se tak můžete s následujícími funkcemi:

  Zvukové upozornění: Zvukové upozornění by mělo vždy předcházet použítí el. impulzu. Pes se velmi brzy naučí, že nepříjemnému elektronickému impulsu předchází zvukové upozornění a naučí se reagovat již na zvukový signál. V praxi se tak obvykle jedná se o nejpoužívanější funkci.

  Vibrace: Obvykle slouží jako mezikrok mezi zvukovým a el.impulsem v případě, že pes na zvukové upozornění nereaguje. Intenzita vibrací se dá obvykle nastavit v několika úrovních. U pouze vibračních obojků se jedná o hlavní funkci, účinnost takovýchto obojků je ale značně omezená, a tyto obojky jsou tedy vhodné spíše pro malé a mírné psy.

  Elektrostatický impulz: Slouží jako korekční impulz a používá se v případě, že předchozí zvukové a vibrační upozornění nepomohlo. Aby byla účinnost co nejlepší měl by obojek umožňovat nastavení intenzity elektrostatického impulzu.

  Sprejová korekce: Jedná se o druh nápravného signálu, kdy k nápravě dochází pomocí spreje, který je po stlačení příslušného tlačítka vystříknut psovi na čumák. Jedná se o druhou nejúčinnější a bezbolestnou metodu korekce na trhu.

  Booster: Jedná se o pohotovostní tlačítko, které má nastavenu vyšší hodnotu el. impulzu. Používá se nejčastěji při krizových situacích. Vyšší hodnota bývá buď pevně přednastavena výrobcem, často je však toto tlačítko programovatelné.

  Světlo: Tato funkce bývá provedena v několika variantách. Často to bývá pouze svítilna na ovladači, případně laserové "ukazovátko". Lepším řešením je světelná dioda umístěná na příjímačí, kterou na dálku rozsvítíte pomocí ovladače. Získáte tak ve tmě přehled, kde se Váš pes nachází.

  Protištěkací mód: Některé elektronické obojky mají v sobě zabudovaný protištěkací mód, který automaticky detekuje a zabraňuje nežádoucímu štěkání a vytí psa. Pokud pes začne štěkat, obojek se aktivuje a upozorní psa pomocí zvukového signálu nebo vibrací. V případě, že pes ve štěkání pokračuje, následuje korekční impulz, který dle druhu obojku může být sprejový nebo nejčastěji elektrostatický.

 • 7Pro jaké velikosti a rasy psů je vhodný?

  Velmi důležitým faktorem při výběru účinného elektronického výcvikového obojku je velikost a rasa Vašeho psa. Pokud je hmotnost Vašeho psa od cca 5 Kg do 50 Kg, bude na něj většina výcvikových obojků dostatečně účinná. Problém s výběrem ovšem přichází pokud se Váš pes řadí mezi mini plemena, případně naopak mezi plemeny extra velká. Na malá plemena by mohl být impuls u některých obojků příliš silný, nebo přijímač obojku pro své rozměry naprosto nevyhovující. U velkých plemen naopak hrozí, že obojek nebude mít dostatečnou účinnost. Pokud se pes nachází na horním váhovém rozhraní použitelnosti obojku, případně Váš pes patří mezi plemena se sníženým prahem bolestivosti (obvykle bojová plemena), je vždy vhodnější zakoupit obojek takový, kde bude dostatečná rezerva ve výkonu. Při krizových situacích (hlavně pudové chování psa), je nutné počítat s použitím silnějších nápravných korekcí, než při běžném použití obojku.

 • 7Jaký mám zvolit dosah obojku?

  Další důležitou vlastností při výběru obojku je provozní vzdálenost obojku. Obvyklý dosah prodávaných obojků bývá od 200 do 4000m. Pokud se nemůžete rozhodnout jaký dosah zvolit, je vhodné při výběru zohlednit následující faktory: Místa a terén kde se nejčastěji pohybujete: Pokud se pohybujete často v členitém terénu (případně v lese), je vhodné zvolit výcvikový obojek s delším dosahem. Uváděný dosah u obojků je vždy uváděn v ideálních podmínkách, tedy na rovině bez překážek a v nezarušeném území. V členitém nebo zalesněném terénu samozřejmě dosah výrazně klesá (v důsledku vlastností šíření radiových vln). Způsob používání: Delší dosah bude potřebovat myslivec v lese nebo uživatel, kterému pes pravidelně utíká za zvěří. Na běžné používání většiny uživatelů, zláště pokud chcete používat výcvikový obojek spíše na přivolání psa, upozornění nebo vyžádání si pozornosti, Vám velmi dobře poslouží i obojek s dosahem do 350m.

 • 8Jsou obojky odolné proti vodě?

  Další velmi důležitou vlastností je odolnost přijímačů proti vodě. Nejčastěji se můžete setkat s následujícími odolnostmi proti vodě.Voděodolné: přijímač je odolný pouze povětrnostním vlivům (sníh, déšť) Vodotěsné: Přijímač je odolný proti povětrnostním vlivům a náhodnému vystavení vody stříkáním. Obojky nejsou odolné proti ponoření. Pokořitelné: Takovéto přijímače jsou odolné i proti pobytu ve vodě, a můžou se tedy obvykle používat bez jakéhokoliv omezení.

 • 9Jaký druh napájení obojek využívá?

  Napájení obojku je velmi důležitý faktor, který byste při výběru neměli podceňovat. Především levnější modely výcvikových obojků jsou nejčastěji napájeny pomocí obyčejných 3V, 6V nebo 9V baterií. Cena těchto baterií se pohybuje řádově do 50 do 150,-Kč a je tedy vhodné při výběru obojku zohlednit i provozní náklady, které se mohou vyšplhat až na několik stovek ročně. U některých výcvikových obojků jsou dokonce použity atypické baterie, které se blbě shánějí nebo baterie dodávané výrobcem, které se dají koupit jedině od výrobce či prodejce daného obojku. Z tohoto důvodu spíše doporučujeme obojky, které jsou napájeny pomocí zabudovaného akumulátoru, který jednoduše dobijete přes USB kabel nebo ze sítě.

 • 10Je ovládání obojku jednoduché?

  Pro efektivní používání výcvikového obojku je důležité také jeho ovládání. Čím snazší ovládání výcvikový obojek nabízí, tím je jeho použití pohodlnější, pohotovější a tím také efektivnější. Nejpohodlnější je, pokud obojek má na každou svoji funkci vlastní tlačítko. Odpadá tím nepříjemné přepínání mezi funkcemi, které zdržuje. Obojky s tímto ovládáním jsou vhodné na všechny činnosti, obzvláště pak na utíkání psa za zvěří, kdy je potřeba reagovat velmi rychle a psa přivolat dříve, než opustí dosah obojku.

Vollständige Beschreibung anzeigen

Meistverkaufte Produkte

Patpet 628

Patpet 628

Das Patpet 628 Trainingshalsband mit Sound-, Vibrations- und Impulsfunktion ist ein innovatives…
10 Tage am donnerstag 2. 5. bei dir
78.77 €
Patpet 690

Patpet 690

Patpet 690 ist ein elektronisches Trainingshalsband für mittlere und große Hunderassen mit Klang-,…
Am Lager > 10 Artikel Am mittwoch 24. 4. bei dir
98.56 €
Patpet T502

Patpet T502

Patpet T502 ist ein elektronisches Trainingshalsband mit Ton-, Vibrations-, Licht- und…
Am Lager > 10 Artikel Am mittwoch 24. 4. bei dir
74.81 €
Patpet 680

Patpet 680

Patpet 680 ist ein elektronisches Trainingshalsband mit Sound-, Vibrations- und Impulsfunktionen,…
Am Lager > 10 Artikel Am mittwoch 24. 4. bei dir
98.56 €
Patpet 776

Patpet 776

Patpet 776 ist ein elektronisches Trainingshalsband mit Ton-, Vibrations- und Impulsfunktionen in…
Auf dem Weg 49 Stck am montags 29. 4. bei dir
70.85 €

Weitere Produkte anzeigen

Im Angebot sind 30 Produkte - Filtern Sie die Ergebnisse genau nach Ihren Anforderungen..

Wir stellen aus 1-15 von 30 Produkte

| 1 2|
Neuheit
Patpet 690
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet 690

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
98.56 €

Vergleichen

Patpet 400
Varianten (2)
für 1 Hund für 2 Hunde

Patpet 400

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
98.56 €

Vergleichen

Patpet 680
Varianten (1)
für 1 Hund

Patpet 680

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
98.56 €

Vergleichen

Patpet 640
Varianten (1)
für 1 Hund

Patpet 640

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
150.01 €

Vergleichen

Patpet T150
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T150

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
70.85 €

Vergleichen

Neuheit
Patpet T502
Varianten (3)
für 3 Hunde für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T502

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
74.81 €

Vergleichen

Neuheit

Patpet U01

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
58.98 €

Vergleichen

Patpet T400
Varianten (1)
für 1 Hund

Patpet T400

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
58.98 €

Vergleichen

Patpet T260
Varianten (1)
für 1 Hund

Patpet T260

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
66.90 €

Vergleichen

Patpet 661
Varianten (1)
für 1 Hund

Patpet 661

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
78.77 €

Vergleichen

Patpet T710
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T710

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
78.77 €

Vergleichen

Patpet T730
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T730

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
78.77 €

Vergleichen

Patpet T730 - Silber
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T730 - Silber

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
78.77 €

Vergleichen

Patpet T220
Varianten (3)
für 3 Hunde für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet T220

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
86.69 €

Vergleichen

Patpet 326
Varianten (2)
für 2 Hunde für 1 Hund

Patpet 326

Am Lager, Am mittwoch 24. 4. bei dir
86.69 €

Vergleichen